top of page

De buffercapaciteit van de huid


De huid beschikt net als andere systemen in het lichaam (bloed, speeksel, urine etc.) over een buffercapaciteit ofwel een zelf corrigerend vermogen om zowel basische als zure aanvallen te weerstaan. Aangezien de huid steeds wordt blootgesteld aan vaak afwijkende waterachtige zure of basische oplossingen, zal de huid deze pH veranderingen snel moeten corrigeren tot een normale basiswaarde. Telkens wanneer door factoren de huid pH verandert wordt door de buffercapaciteit deze pH bij een gezonde huid snel gecorrigeerd naar de normaalwaarden. Juist wanneer deze correctie van de huid pH niet op tijd gebeurt of niet meer optreedt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor het goed functioneren van de huid. Dit geldt eveneens voor de pH correcties in het lichaam zoals in bloed, nieren en darmen.

Definitie van de pH buffercapaciteit ► De definitie van de pH buffercapaciteit is de capaciteit om na contact met (vloei-) stoffen met hogere (basische) of lagere (zure) pH’s weer snel naar de gezonde basis pH te kunnen terugkeren en zodoende dus de gezonde pH te handhaven. De huid componenten zoals zweet en sebum (talg) dragen op verschillende manieren bij aan deze buffer capaciteit. De dermis (diepere huidlaag) blijkt na direct contact met een zuur of een base blootstelling de hoogste buffer capaciteit te hebben, terwijl op langere termijn een intact stratum corneum aan de oppervlakte van de huid het best scoort.

Voor de buffercapaciteit van de pH op de huid zijn proton donor/acceptor systemen nodig. De belangrijkste zijn de lactaat/bicarbonaat en de carbonzuur/bicarbonaat buffer systemen. Er zijn verschillende organische zuren betrokken bij de pH zoals: • exocriene alpha hydroxy zuur van de zweet klieren; • vetzuren van de sebumklieren samen met • urocaanzuur, pyrrolidone carboxylzuur (PCA) en verschillende aminozuren.

Oorzaken verandering huid pH: De pH van de huid wordt onder andere beïnvloed door het gebruik van huidproducten zoals huidreinigers, zepen, crèmes en make-up, vooral wanneer deze producten een andere pH hebben dan de huid pH. Huidproblemen kunnen optreden door het gebruik van huidreinigers en/of het aanbrengen van huidverzorgende producten met een afwijkende pH. Zelfs veelvuldig contact met pH neutraal water kan op langere termijn een chronische verandering van de huid pH veroorzaken. Na contact met een afwijkende pH is de huid in eerste instantie door de buffercapaciteit in staat de pH van de huid zelf weer te herstellen. Langdurige blootstellen aan sterk zure (pH < 4,0) of pH neutrale (pH 7,0) en basische producten (pH > 7,0) van o.a. zepen kan de correctie van de huid pH en daarmee het herstel van de huid barrière vertragen. Dit heeft weer gevolgen voor een verstoord verhoorningsproces ofwel afschilfering van de huid en leidt tot een verslechterde huid barrière.

Huid pH en relatie tot huidaandoeningen: Inmiddels is uit tal van wetenschappelijke onderzoeken gebleken dat verandering van de zuurgraad (pH) en verandering in buffercapaciteit van de huid pH een grote rol speelt bij diverse huidaandoeningen waaronder contact dermatitis, atopische dermatitis, eczeem, psoriasis, ichtyosis, wondheling en acne.

Graag zie ik je reactie op deze blog met jouw ervaringen tegemoet en eventuele feedback.

PS. Wil je mijn blog delen in jouw netwerk, zodat ook andere mensen met huidproblemen hiervan leren?? Je kan dit heel eenvoudig doen door op een van onderstaande knoppen te klikken. Veel dank hiervoor!

"Een gezonde huid van buiten en van binnenuit!"

Namaste,

Marcelline Goyen Huidtherapeut BHS & Darmtherapeut

Bronnen:

  • Blaak J et al. Treatment of Aged Skin with a pH 4 skin care product normalizes increased skin surface pH and improves barrier function: Results of a Pilot Study –Germany 2011 2011, 1, 50-58 doi:10.4236/jcdsa.2011.13009 Published Online September, 2011

  • Rippke F, Schreiner V, Schwanitz HJ. The acidic milieu of the horny layer: new findings on the physiology and pathophysiology of skin pH. 2002;3(4)261-72. PMID: 12010071, 2002

  • Zheng Y, Sotoodian B, Lai W, Maibach HI. Buffering capacity of human skin layers: in vitro. Feb;18(1):114-9. doi: 10.1111/j.1600-0846.2011.00543.x. Epub 2011 May 3, 2011

131 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page