top of page
 
 
 
20190404_145355.jpg

Hoe zag mijn eindredactie van dit boek begin april 2019 er uit?... een flinke kleurige klus!

 
Het boek "De huid-darm connectie" (4-2019):
De 8e druk (10-2023) is nu te bestellen!
 

1930: het begin van 'de huid-darm connectie' ofwel 'the skin-gut axis'. 

Reeds in 1930 publiceerden 2 dermatologen Stokes en Pillsbury een artikel over de huid-darm connectie, Zij zagen opvallende overeenkomsten tussen huid- en darmklachten en emoties. Bijzonder genoeg duurde het vele jaren voordat hier verder aandacht aan besteed werd in de wetenschap en in de huidzorg. Ook in mijn opleiding Huidtherapie kwamen deze relaties tussen huid, darmen en emoties nog niet ter sprake. Helaas krijgen ook nu nog veel huidpatiënten van hun behandelend arts te horen dat hun huidklachten geen relatie hebben met hun darm- en spijsverteringsklachten. Bijna 90 jaar na de publicaties van Stokes en Pillsbury kwam eindelijk - na bijna 7 jaar literatuurstudie - het 1e Nederlandse boek uit over deze huid-darm connectie. 
 

Over het tot stand komen van het boek 'De huid-darm connectie' en de auteur:

Het boek ‘De huid-darm connectie’ (2019), geschreven door Marcelline Goyen, huidtherapeut BHS, is een Nederlandstalig boek over de relatie tussen de huid en de darmen. In haar 20-jarige carrière als huidtherapeut en tevens darmtherapeut heeft Marcelline Goyen gezien dat huidproblemen vaak samen gaan met verstoringen (dysbiose ofwel disbalans) in de darmen en/of spijsver-teringsstelsel. Het uitgebreid vragen stellen aan haar cliënten leerde haar dat mensen met acne, eczeem en andere chronische huidaandoeningen opvallend vaak ook klachten aangaven zoals verstopping of juist diarree, vaak opgeblazen gevoel, opvallende winderigheid, buikkrampen, vermoeidheid, stemmingsproblemen, allergie (voeding, hooikoorts, zonne-allergie etc.). Ook al gaven artsen structureel aan haar cliënten aan dat hun – soms zelfs zeer ernstige - buikklachten geen relatie konden hebben met hun huidproblemen, zag Goyen deze relatie wel. Ze volgde in 2009 daarom een aanvullende opleiding ‘Darmtherapie’ om ontlastings-onderzoeken te leren interpreteren. Nadat een aantal van haar huidcliënten hun ontlasting liet onderzoeken, kregen zij op basis van die uitslagen advies van Goyen om anders te gaan eten en leven en aanvullende supplementen en pre- en probiotica te gebruiken, ter verbetering van hun darmen. De verbeteringen die daardoor ontstonden waren bijzonder te noemen, zelfs bij zeer ernstig chronisch eczeem. Daar ze nogal eens te horen kreeg dat haar visie ‘niet wetenschappelijk onderbouwd was’ en voor diverse artsen en therapeuten dus viel onder ‘complementair of alternatief’, besloot zij op zoek te gaan naar de wetenschappelijke verklaring en dus onderbouwing van deze ‘huid-darm connectie’, een andere kijk op huidproblemen. Haar voornaamste doel was om via deze wetenschappelijke onderbouwing middels een boek in de toekomst bij te kunnen dragen aan het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden voor mensen met chronische huidproblemen.. “Want als je weet dat het bestaat, kan je het ook vinden”, aldus Marcelline. Bijna 7 jaar heeft deze zoektocht geduurd om via allerlei wetenschappelijke invalshoeken (dermatologie, microbiologie, voedingsleer, immunologie etc.) verklaringen te vinden voor deze – eigenlijk zo logische – connectie tussen de grootste lichamelijke organen de huid en de darmen. En dat heeft geresulteerd in een 'lijvig' boek van ± 1,2 kilo, bijna net zo zwaar als ons humane microbioom. 

Mijn eigen verhaal:

Als huidtherapeut met 20 jaar werkervaring en een holistische visie en expert op het gebied van een 'gezonde huid van binnenuit' heb ik recent het boek ‘De huid-darm connectie’ geschreven, na ruim 6 jaar research en onderzoek. Mijn doel is om met dit boek een wetenschappelijke onderbouwing te bieden voor hen die zich met de huid en/of darmen bezig houden, beroepsmatig of vanuit eigen belangstelling of als ‘ervaringsdeskundige’. In 632 bladzijden wordt in dit boek de reis beschreven door alle lagen van de huid op weg naar de darmen en terug. Hierin komen vele onderwerpen aan bod zoals de huidparameters, huidfuncties, de tight junctions (celverbindingen) in de huid, het belang van een correcte huid pH, de sebogenese (geboorte talg) en de enzymen in de huid. Ook wordt de afweer met o.a. antimicrobiële peptiden (AMPs) beschreven en het microbioom en het immuunsysteem van zowel de huid als de darmen. En natuurlijk de continue interactie tussen de huid en de darmen, geholpen door onze microbiota en beïnvloed door o.a. de pH, enzymen, communicatie, ons immuunsysteem, leefstijl (stress), voeding en pre- en probiotica. Het boek biedt vele nieuwe inzichten, alles wetenschappelijk onderbouwd.
 

“Kennis hebben is macht, kennis delen is kracht”
 

Mijn missie is gelijk ook mijn passie: het delen van mijn kennis over de huid-darm connectie aan de wereld, in de hoop jou en anderen te inspireren om op een nieuwe manier te gaan kijken naar de huid en huidaandoeningen. En wellicht dat ook bij jou door dit boek het besef ontstaat dat het woord en tevens etiket ‘chronisch’ zoals genoemd bij o.a. eczeem en acne, in feite alleen betekent: ‘we weten het antwoord/oplossing nog niet voor het (huid)probleem’. Tijdens de research voor mijn boek heb ik vele inzichten opgedaan. Mijn reis door de huid naar de darmen en terug heeft mij laten zien dat er diverse mogelijkheden en invalshoeken zijn om het lichaam een kans te bieden zichzelf terug te kunnen brengen in de oorspronkelijke oerkracht! Denk aan voeding, leefstijl, stress reductie en darmtherapie. Want het menselijk lichaam is zo bijzonder ingenieus ontworpen, dat in principe alle mechanismen tot behoud van balans of het herstel van disbalans in de basis al aanwezig zijn….!

De volledige inhoudsopgave van mijn eerste boek is hier in een PDF te zien.   


Mocht je dit boek of mijn 2e boek willen bestellen: KLIK DAN HIER om naar de webshop te gaan.

 

 

 

 

 

  

Inmiddels heb ik weer een nieuw boek geschreven dat per 7-2023 is uitgekomen: 'De wonderlijke samenwerking tussen huid & darm'. Dit nieuwe boek beschrijft de samenvatting van mijn 1e boek, aangevuld met praktijkvoorbeelden en basale tips en adviezen. Het boek is vanwege de 'Jip-en-Janneke' schrijfstijl nu ook zeer geschikt voor het grotere publiek ofwel voor iedereen die meer wilt leren over de huid en de darmen. En voor therapeuten en artsen is het een prettige start om te lezen alvorens ze gaan duiken in de wetenschappelijke onderbouwing in mijn 2e boek.  KLIK HIER voor informatie over dit nieuwe boek. 

Marcelline Goyen,

Huidtherapeut

 

De huid-darmconnectie boeken foto studio
bottom of page